Hranilnica prekmurskih dobrot

Mestna občina Murska Sobota in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota sta v letu 2016 dobila v brezplačen najem prostore nekdanje Nove Ljubljanske banke ter v njih odprla turistični informacijsko-kulinarični center z imenom Hranilnica prekmurskih dobrot.

 

Mestna občina je obnovila eno najstarejših in najlepših stavb v mestu z namenom, da dogajanje v mestu oživijo nevladne organizacije in javni zavod, ki imajo v stavbi prostore v brezplačnem najemu (obratovalne stroške pokriva Mestna občina Murska Sobota). Vsak mesec Turistično-informacijski center skupaj z nevladnimi organizacijami pripravlja dogodek t.i. »Soboške vabilnice«. V organizaciji Pomurske turistične zveze, ki ima svoj sedež v Hranilnici prekmurskih dobrot, enkrat mesečno potekajo dogodki na Slovenski ulici v centru Murske Sobote, na katerih se s svojo ponudbo, z izdelki ali dogodkom predstavljajo lokalni turistični ponudniki, ki delujejo na področju turizma (društva, zavodi in druge organizacije). 

Nove prostore so dobili Pomurska turistična zveza, Društvo Pisani mehurčki, Ustvarjalnik, Kulturno društvo fotoklub Murska Sobota, taborniki, Zavod Domania in Agencija PIRA.

PARTNERJI: Pomurska turistična zveza, Društvo Pisani mehurčki, Ustvarjalnik, Kulturno društvo fotoklub Murska Sobota, taborniki, Zavod Domania in Agencija PIRA, Mestna občina Murska Sobota, NLB

TRAJANJE PROJEKTA: od leta 2016 dalje

Primeri dobre prakse

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.