top of page

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Severne Primorske / Goriške razvojne regije

Občine Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava

Fundacija ustanova BiT Planota, socialno podjetje, od aprila 2008 opravlja funkcijo regionalnega stičišča za nevladni sektor v regiji, katerega namen je v 13 občinah na območju poskrbeti za nevladne organizacije, jim nuditi podporo, jih povezovati in jim omogočiti razvoj. S projektom naslavljajo probleme, ki se pojavljajo v zvezi z usposobljenostjo nevladnega sektorja za naslavljanje potreb lokalne skupnosti in na področju vključevanja sektorja v programiranje ter odločanje na občinskem in regionalnem nivoju.

mag. Darijan Krpan, vodja projekta

Vodja stičišča skrbi za motivacijo lokalnih NVO za sodelovanje v mrežah za zagovorništvo in koordinira delovanje teh mrež. Vzpostavlja stike in gradi odnose z odločevalci z namenom izboljšanje pogojev za delovanje NVO sektorja v regiji. Krepi povezovanje z javnimi institucijami za boljše vključevanje NVO v reševanje lokalnih izzivov na različnih področjih (sociala, zdravstvo, zaposlovanje …); s tem spodbuja nastajanje lokalnih partnerstev. Gradi odnose s podpornimi institucijami gospodarstva z namenom spodbujanja razvoja socialne ekonomije in (samo)zaposlovanja.

Kontakti

www.nvoplanota.si

Facebook stran @NVOplanota

T: 05 307 40 40

Grgarske ravne 30, Grgar

04 BIT planota logo.jpg

“Iščem ljudi, ki imajo neskončno veliko zmožnost ne vedeti, kaj se ne da narediti.”

bottom of page