Grozd NVO Gorenjske

Občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Projekt Grozd nevladnih organizacij Gorenjske v partnerstvu izvajamo SKUP – Skupnost privatnih zavodov in Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse.

Poslanstvo regijskega stičišča Grozd NVO je prizadevanje za demokratično vključenost v procese odločanja, za enakopravno sodelovanje v medsektorskem povezovanju, za trajne in inovativne projekte, ki učinkovito krepijo civilno družbo in na transparenten način rešujejo lokalne/regionalne izzive. S projektom regijskega stičišča Grozd NVO želimo okrepiti zmogljivosti NVO v regiji za zagovorništvo, izvajanje javnih storitev ter aktivnejšo vlogo v čezsektorskih partnerstvih. Rezultati v okviru stičišča so usmerjeni k bolj angažirani ter trajnostno usmerjeni civilni družbi ter k medsektorskem povezovanju za reševanje lokalnih izzivov.

Urška Križnar Ribnikar, vodja projekta

Urška Križnar Ribnikar je vodja in dolgoletna sodelavka regionalnega stičišča nevladnih organizacij Grozd. Po izobrazbi politologinja, poznavalka procesov oblikovanja javnih politik ter aktivistka na področju človekovih pravic. Svoje znanje trenutno nadgrajuje na mednarodnih treningih s področja zagovorništva in vodenja »grass roots« kampanj, na stičišču pa med drugim pokriva tudi področje participacije in vključevanja javnosti. Z večletnim delom v nevladnih organizacij je pridobila tudi veliko izkušenj za delo z različnimi ranljivimi skupinami.

Kontakti

www.grozd.si

Facebook stran @zavodtri

T: 040 804 060

Kapucinski trg 8, Škofja Loka

02 logo Zavod Tri.png
02 logo grozd.png
02 logotip SKUP.jpg

"Delo in pridnost so peruti,

ki letijo čez reke in gorovja."