Pobudniki Šole za župane

Ob letošnjih lokalnih volitvah smo v 12 regionalnih stičiščih nevladnih organizacij iz vse Slovenije oblikovali program Šola za župane. S tem programom bomo kandidatke in kandidate za vodilna mesta lokalnih skupnosti spodbujali k večjemu sodelovanju in povezovanju v lokalnih skupnostih.

Osrednji namen pobude Šola za župane je ustvariti stičišče dobrih ljudi za boljši jutri. S povezovanjem, delitvijo dobrih praks in ustvarjanjem konstruktivnega in na sodelovanju temelječega okolja bomo pridobili vsi: v prvi vrsti tisti, ki izbiramo prve dame in može naših občin, kot tudi nevladne organizacije in seveda tudi tisti, ki bodo imeli odgovornost vodenja 212 slovenskih občin.

"Dobra misel gore premika."

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.