top of page

Pobudniki Šole za župane

Ob lokalnih volitvah smo v 12 regionalnih stičiščih nevladnih organizacij iz vse Slovenije oblikovali program Šola za župane. S tem programom bomo kandidatke in kandidate za vodilna mesta lokalnih skupnosti spodbujali k večjemu sodelovanju in povezovanju v lokalnih skupnostih.

Osrednji namen pobude Šola za župane je ustvariti stičišče dobrih ljudi za boljši jutri. S povezovanjem, delitvijo dobrih praks in ustvarjanjem konstruktivnega in na sodelovanju temelječega okolja bomo pridobili vsi: v prvi vrsti tisti, ki izbiramo prve dame in može naših občin, kot tudi nevladne organizacije in seveda tudi tisti, ki bodo imeli odgovornost vodenja 212 slovenskih občin.

"Dobra misel gore premika."

bottom of page