top of page

Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS

Občine Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vransko, Vojnik, Zreče, Žalec

Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS v partnerstvu izvajamo Društvo NOVUS iz Velenja in Mladinski center Dravinjske doline so.p. iz Slovenskih Konjic.  Naše poslanstvo je podpirati, povezovati, usposabljati in krepiti nevladne organizacije v savinjski regiji z namenom izboljšanja delovanja, medsebojnega sodelovanja ter posledično skupnega razvoja nevladnega sektorja v regiji. Vzpostavili smo tesen stik z regionalnimi in lokalnimi odločevalci ter gospodarskimi subjekti v regiji. Verjamemo, da so NVO eden izmed temeljnih gradnikov pri doseganju družbenega razvoja in eden glavnih instrumentov pri doseganju aktivnega vključevanja državljanov in državljank v javno življenje. Zato investiramo v trdno prihodnost NVO in njihovo aktivno povezanost z drugimi sektorji.

Snježana Lekić, vodja regionalnega stičišča

Snježana Lekić ima več kot 12 let delovnih izkušenj na področju vodenja projektov, projektnega managemneta, izobraževanja, svetovanja in zagovorništva. V dosedanji karieri je vodila in izvajala različne projekte in programe s področja sociale, zaposlovanja, podjetništva ter osebnega in organizacijskega razvoja. Odlikuje jo želja po nudenju pomoči in podpore tako posameznikom, kakor tudi organizacijam v procesu rasti in razvoja ter doseganja zastavljenih ciljev. Prepričana je, da sta sodelovanje in povezovanje ključna dejavnika uspeha. Njena največja motivacija pri delu sta uspeh in zadovoljstvo uporabnikov.

Kontakti

www.sticisce-novus.si

Facebook profil Novus

T: 064 237 477

Trg mladosti 6, Velenje

01 NOVUS logo-reg-sticisce.png

Tam kjer se križajo potrebe sveta in tvoji talenti, tam je mesto tvojega poklica.

bottom of page