ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa

Občine Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen,

Koper, Piran, Sežana

Na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019 je bilo za regionalno stičišče nevladnih organizacij obalno-kraške regije izbrano Kulturno izobraževalno društvo PiNA.

V ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa naslavljamo identificiran družbeni potencial za NVO in ga poskušamo doseči preko reševanja trenutnih ovir, s katerimi se nevladni sektor v regiji sooča. Začrtane aktivnosti so osredotočene na:

  • Krepitev informiranosti, organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb, ter s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev.

  • Prispevanje k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih in regionalnih politik.

  • Krepitev čezsektorskega povezovanja in sodelovanja za reševanje lokalnih potreb.

  • Krepitev vloge regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja in pogojev za delovanje NVO.

Kontakti

sticisce-iskra.si

www.pina.si

Facebook stran @sticisce.iskra

Twitter profil @iskra_sticisce

Facebook stran @kid.pina

Instagram profil @pina.association

T: 05 630 03 20

Gregorčičeva 6, Koper

pina-logo.jpg
Iskra logo.png

"Delaj to, v kar verjameš."

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.