top of page

ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa
Občine Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen,
Koper, Piran, Sežana

Na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019 je bilo za regionalno stičišče nevladnih organizacij obalno-kraške regije izbrano Kulturno izobraževalno društvo PiNA.

V ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa naslavljamo identificiran družbeni potencial za NVO in ga poskušamo doseči preko reševanja trenutnih ovir, s katerimi se nevladni sektor v regiji sooča. Začrtane aktivnosti so osredotočene na:

  • Krepitev informiranosti, organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb, ter s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev.

  • Prispevanje k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih in regionalnih politik.

  • Krepitev čezsektorskega povezovanja in sodelovanja za reševanje lokalnih potreb.

  • Krepitev vloge regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja in pogojev za delovanje NVO.

Kontakti

sticisce-iskra.si

www.pina.si

Facebook stran @sticisce.iskra

Twitter profil @iskra_sticisce

Facebook stran @kid.pina

Instagram profil @pina.association

T: 05 630 03 20

Gregorčičeva 6, Koper

pina-logo.jpg
Iskra logo.png

"Delaj to, v kar verjameš."

bottom of page