Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij regije Jugovzhodna Slovenija

Občine Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Straža, Žužemberk, Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Črnomelj, Semič, Metlika, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok

Krepimo nevladne organizacije v regiji JV Slovenija, izboljšujemo sistemske pogoje za njihovo delovanje ter jih povezujemo z ostalimi sektorji in akterji v skupnosti. To vodi v njihovo večjo prepoznavnost, v boljši izkoristek njihovih znanj na področjih, na katerih delujejo - in s tem v izboljševanje storitev za občane in kakovost njihovega življenja.

Spodbujamo ideje. Povezujemo rešitve. Sodelujemo pri strateškem načrtovanju lokalnega in regionalnega razvoja. Ob naši podpori so v lokalnih okoljih zaživela partnerstva, v katerih svoja znanja in zamisli združujejo okrepljene NVO, javne in ostale ustanove ter učinkovito rešujejo konkretne lokalne izzive. Na ta način so občani različnih občin dobili nove storitve, kot so uvedba slušne zanke za naglušne, celostna podpora istospolnim usmerjenim, prva slovenska e-platforma za izmenjavo odpadnih materialnih virov med podjetji, organizacija športnih priprav, inovativen turistični produkt, nov park, regijska projektna pisarna za boljše izkoriščanje priložnosti za financiranje. 

Tina Cigler, vodja projekta

Tina Cigler je koordinatorka projektov Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, predvsem tistih s področij medkulturnega dialoga, promocije vključevanja ranljivih skupin in razvoja nevladnih organizacij. Leta 2008 je začela z delom na stičišču nevladnih organizacij regije JV Slovenija, ki ga od 2015 tudi vodi. Ukvarja se z organizacijskim in zagovorniškim razvojem NVO ter s promocijo nevladnega sektorja. Potrebe in znanje nevladnega sektorja zastopa kot članica Razvojnega sveta regije JV Slovenija in članica delovnih teles za pripravo različnih strateških dokumentov. Je tudi predsednica Komisije za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Novo mesto in aktivna članica različnih nevladnih organizacij.

Kontakti

www.nevladnik.info

Facebook stran @nevladnik.info

T: 041 925 405, 07 39 39 311

Novi trg 9, Novo mesto

regionalno sticisce.jpg

“Moč ni pogojena s fizičnimi zmogljivostmi. Moč prihaja iz neomajane volje.”

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.