Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor

Občine Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale

Projekt Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja, ki ga Zavod PIP izvaja od leta 2008 spodbuja razvoj nevladnih organizacij. Z izvajanjem različnih aktivnosti prispevamo k dvigu usposobljenosti NVO za izvajanje javno koristih storitev ter njihovo vključevanje v oblikovanje javnih politik. Podpora razvoju NVO je usmerjena h krepitvi tistih organizacij, ki izkazujejo razvojni potencial za učinkovito naslavljanje potreb v lokalnem okolju. Te organizacije smo poimenovali NVO s potencialom.  Z izvajanjem zagovorništva zagotavljamo boljše pogoje za delovanje NVO v lokalnem okolju. Nevladnim organizacijam nudimo pravno pomoč na področju statusnih zadev in delovne zakonodaje. Projektni partner je Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah iz Ptuja.

Kontakti

zavodpip.si

nevladna.zavodpip.si

Facebook stran @Nevladna.org

T: 02 234 21 32

Gosposvetska cesta 83, Maribor

pip logo.jpg

“Nikoli me ne skrbijo dejanja.

Tisto, kar me skrbi, je odsotnost dejanj.”

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.