top of page

Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor
Občine Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale

Projekt Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja, ki ga Zavod PIP izvaja od leta 2008 spodbuja razvoj nevladnih organizacij. Z izvajanjem različnih aktivnosti prispevamo k dvigu usposobljenosti NVO za izvajanje javno koristih storitev ter njihovo vključevanje v oblikovanje javnih politik. Podpora razvoju NVO je usmerjena h krepitvi tistih organizacij, ki izkazujejo razvojni potencial za učinkovito naslavljanje potreb v lokalnem okolju. Te organizacije smo poimenovali NVO s potencialom.  Z izvajanjem zagovorništva zagotavljamo boljše pogoje za delovanje NVO v lokalnem okolju. Nevladnim organizacijam nudimo pravno pomoč na področju statusnih zadev in delovne zakonodaje. Projektni partner je Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah iz Ptuja.

Kontakti

zavodpip.si

nevladna.zavodpip.si

Facebook stran @Nevladna.org

T: 02 234 21 32

Gosposvetska cesta 83, Maribor

pip logo.jpg

“Nikoli me ne skrbijo dejanja.

Tisto, kar me skrbi, je odsotnost dejanj.”

bottom of page