Stičišče NVO osrednje Slovenije

Občine Ljubljana, Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika

Projekt  Stičišča NVO osrednje Slovenije je namenjen zagotavljanju podpornega okolja nevladnim organizacijam (kratko NVO) iz 25 občin osrednjeslovenske regije. Temeljni namen našega dela je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, organizacijski razvoj in izvajanje javnih storitev. Krepimo informiranost in celovito usposobljenost NVO za zadovoljevanje lokalnih potreb, spodbujamo čezsektorsko povezovanje, sodelovanje med organizacijami ter krepimo trajnost NVO.

V stičišču zagovarjamo transparentnost, ustvarjalnost, etičnost, družbeno odgovornost, odličnost, usmerjenost v krepitev znanj in strpnost. S svojim delovanjem želimo odgovarjati na potrebe sektorja v lokalnem okolju in jih opolnomočiti za prevzemanje enakovredne vloge pri razvoju v lokalni skupnosti. Prav tako spodbujamo prostovoljstvo v NVO, vključevanje NVO v aktivne politike zaposlovanja in izvajamo različne organizirane akcije, promocijske aktivnosti, vse z namenom krepitve regijskega nevladnega sektorja.

Tjaša Bajc, vodja projekta

Tjaša Bajc je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Izkušnje, pridobljene z delom v gospodarstvu, javni upravi in društvih sedaj uspešno prenaša v nevladni sektor. Že v osnovnošolskih in srednješolskih letih je bila članica taborniške organizacije in gasilskega društva, v zadnjih letih je predsednica Ženskega rokometnega društva Litija. Dobro pozna potrebe NVO in jim pomaga s svojo praktičnostjo in učinkovitostjo. Izvaja delavnice s področja računovodstva, davčne zakonodaje.

Kontakti

consulta.si

Facebook stran @SticisceNvoOsrednjeSlovenije

T: 01 32 09 484

Vojkova cesta 63, Ljubljana

Logotip.jpg

“Daj vsakemu dnevu priložnost,

da bo najlepši v tvojem življenju!