ZLHT Regionalni center NVO

Občine Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje

V ZLHT, Regionalni center NVO pomagamo nevladnim organizacijam v zasavski regiji pri krepitvi organizacijskega razvoja in iskanju ključnih odgovorov na lokalne potrebe ter družbena vprašanja v lokalnem okolju oziroma regiji.

 

V ZLHT zagotavljamo podporno okolje za krepitev zmogljivosti nevladnih organizacijah, ki jih potrebujejo za svoj organizacijski razvoj in izvajanje storitev.

 

V ZLHT spodbujamo civilni dialog in procese zagovorništva, nevladne organizacije v regiji vidimo kot gibalo napredka in razvoja lokalnega okolja.

Jelka Babič, vodja stičišča

Po izobrazbi je univ. dipl. ekonomistka z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu na področju managementa in razvoja. V zadnjem desetletju je našla svoj izziv v razvoju nevladnih organizacij, lokalne skupnosti in regije. Izvaja delavnice in svetovanja za pripravo projektov na program Evropa za državljane ter druge evropske programe, zanimive za NVO. Gradi evropska partnerstva, pridobiva in koordinira projekte.

Kontakti

consulta.si

Facebook stran @RegionalnicenterNVO

T: 059 927 619

Ponoviška cesta 12, Litija

05 Zasavje logo_zlht.jpg

“Ne pozabi, da je bil tudi največji hrast nekoč majhen želod, ki je padel na tla in vztrajal.