ZLHT Regionalni center NVO

Občine Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje

V ZLHT, Regionalni center NVO pomagamo nevladnim organizacijam v zasavski regiji pri krepitvi organizacijskega razvoja in iskanju ključnih odgovorov na lokalne potrebe ter družbena vprašanja v lokalnem okolju oziroma regiji.

 

V ZLHT zagotavljamo podporno okolje za krepitev zmogljivosti nevladnih organizacijah, ki jih potrebujejo za svoj organizacijski razvoj in izvajanje storitev.

 

V ZLHT spodbujamo civilni dialog in procese zagovorništva, nevladne organizacije v regiji vidimo kot gibalo napredka in razvoja lokalnega okolja.

Jelka Babič, vodja stičišča

Po izobrazbi je univ. dipl. ekonomistka z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu na področju managementa in razvoja. V zadnjem desetletju je našla svoj izziv v razvoju nevladnih organizacij, lokalne skupnosti in regije. Izvaja delavnice in svetovanja za pripravo projektov na program Evropa za državljane ter druge evropske programe, zanimive za NVO. Gradi evropska partnerstva, pridobiva in koordinira projekte.

Kontakti

consulta.si

Facebook stran @RegionalnicenterNVO

T: 059 927 619

Ponoviška cesta 12, Litija

05 Zasavje logo_zlht.jpg

“Ne pozabi, da je bil tudi največji hrast nekoč majhen želod, ki je padel na tla in vztrajal.

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.