top of page

BOREO - Regijsko stičišče za nevladne organizacije Primorsko - notranjske regije
Občine Cerknica, Bloke, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna

 

BOREO je inovativen in vključujoč prostor oziroma organizacija, ki omogoča vsem deležnikom in posameznikom dejavno udeležbo v razvoju družbe. Kot podporna mreža zagovarjamo stališča in združujemo predvsem nevladne organizacije iz regije, intenzivno delamo na povezovanju v trajna lokalna in čezsektroska partnerstva. Smo kreator idej, pospeševalnik socialnih inovacij, produktov in storitev ter kompetenčni center znanja v Primorsko-notranjski regiji.

Stičišče deluje v duhu sledečih vrednot: integritete, tolerance, dialoga, nediskriminacije, enakih razvojnih možnosti, trajnostnega in vključujočega  razvoja, družbene in socialne odgovornosti ter odgovornosti do okolja, v katerem živimo. Verjamemo, da so naša največja vrednost ljudje, s katerimi izvajamo svoje poslanstvo, zato vzajemno gradimo in podpiramo vseživljenjske kompetence naših sodelavcev, naj so to zaposleni, prostovoljci, projektni sodelavci ali zunanji izvajalci.

Kontakti

T: 041 982 781

www.boreo.si

Facebook stran @BoreoInfo

Facebook skupina BOREO

Facebook stran @postojnamladi

03 logo-boreo2.png

"Ko delimo dobro, se to množi."

bottom of page