BOREO - Regijsko stičišče za nevladne organizacije Primorsko - notranjske regije

Občine Cerknica, Bloke, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna

BOREO je inovativen in vključujoč prostor oziroma organizacija, ki omogoča vsem deležnikom in posameznikom dejavno udeležbo v razvoju družbe. Kot podporna mreža zagovarjamo stališča in združujemo predvsem nevladne organizacije iz regije, intenzivno delamo na povezovanju v trajna lokalna in čezsektroska partnerstva. Smo kreator idej, pospeševalnik socialnih inovacij, produktov in storitev ter kompetenčni center znanja v Primorsko-notranjski regiji. Stičišče deluje v duhu sledečih vrednot: integritete, tolerance, dialoga, nediskriminacije, enakih razvojnih možnosti, trajnostnega in vključujočega  razvoja, družbene in socialne odgovornosti ter odgovornosti do okolja, v katerem živimo. Verjamemo, da so naša največja vrednost ljudje, s katerimi izvajamo svoje poslanstvo, zato vzajemno gradimo in podpiramo vseživljenjske kompetence naših sodelavcev, naj so to zaposleni, prostovoljci, projektni sodelavci ali zunanji izvajalci.

Ana Širca, vodja stičišča

Ana Širca, sicer mag. turizma, a jo je njena radoživa in vedoželjna narava vselej vodila k novim izzivom in jo tako pripeljala tudi na Boreo, kjer lahko uresničuje mnoge vsebine, za katere se čuti poklicana. Kalila se je kot svetovalka za razvojne projekte in je zakladnica idej in duša Borea. V lokalni skupnosti je prepoznana po dobrih idejah in inovativnih rešitvah za vsako težavo. Organizacije dogodkov se loti polna energije, idej in znanja, hkrati pa je pripravljena pomagati in svetovati vedno, ko je to potrebno. Nepogrešljiva je predvsem, ko gre za socialne, integracijske ter otroške in mladinske vsebine. 

Kontakti

www.boreo.si

Facebook stran @BoreoInfo

Facebook skupina BOREO

Facebook stran @postojnamladi

03 logo-boreo2.png

"Ko delimo dobro, se to množi."

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.