Zavod Dobra družba - Stičišče NVO Posavja

Občine Brežice, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica, Radeče

Organizacija je nastala 2014, ker so nevladne organizacije izražale potrebo po celoviti podpori nevladnemu sektorju v regiji - od leta 2016 pa je nosilka projekta Stičišče NVO Posavja. 

Naše poslanstvo je civilna družba za poželeti: močne, zdrave, strastne, vztrajne, dobrodelne, sodelujoče, razgledane, okolju prijazne, tolerantne in nadvse srčne nevladne organizacije.

​Pomagamo, spodbujamo, izobražujemo, poslušamo, povezujemo, motiviramo, tolažimo, zabavamo naše organizacije. Poslušamo, se učimo, raziskujemo, iščemo poti, predlagamo, bdimo nad potezami občin in države, jim predlagamo spremembe ter spletamo mreže med ljudmi in organizacijami.

Prizadevamo si za pomembnejši položaj nevladnih organizacij v družbi, za dvig osveščenosti javnosti o pomenu nevladnih organizacij in za podporo razvojnim projektom. Nevladnim organizacijam zagotavljamo redno dostopno pisarno, izvajanje storitev, informiranje, promocijo, usposabljanja, svetovanja, mentorstva. Spodbujamo regijska partnerstva in sodelovanja ter   se zavzemamo za boljši položaj nevladnih organizacij.

Andreja Pavlin, direktorica

Vodja stičišča je na področju nevladnega sektorja aktivna 15 let, z izkušnjami z delom v lokalnih, regijskih in nacionalnih organizacijah. Njeno osebno vodilo je, da smo skupnost ljudje, da lahko pozitivne korake naredimo samo skupaj. Pri delu na stičišču ima v ospredju človeka, organizacijo, skupnost ter ves čas pri tem razmišlja, kako z vsemi aktivnostmi stičišča pripomoči k boljši družbi v regiji.

Kontakti

www.dobra-druzba.si

Facebook stran Zavod Dobra družba

T: 051 77 77 94

Cesta prvih borcev 22, Brežice

dobradruzba_barvni.jpg

"Odgovorni smo za to, kar delamo,

pa tudi za tisto, česar ne delamo."

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.