top of page

Zavod Dobra družba - Stičišče NVO Posavja

Občine Brežice, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica, Radeče

Organizacija je nastala 2014, ker so nevladne organizacije izražale potrebo po celoviti podpori nevladnemu sektorju v regiji - od leta 2016 pa je nosilka programa Stičišče NVO Posavja. 

Naše poslanstvo je civilna družba za poželeti: močne, zdrave, strastne, vztrajne, dobrodelne, sodelujoče, razgledane, okolju prijazne, tolerantne in nadvse srčne nevladne organizacije.

​Pomagamo, spodbujamo, izobražujemo, poslušamo, povezujemo, motiviramo, tolažimo, zabavamo naše organizacije. Poslušamo, se učimo, raziskujemo, iščemo poti, predlagamo, bdimo nad potezami občin in države, jim predlagamo spremembe ter spletamo mreže med ljudmi in organizacijami.

Prizadevamo si za pomembnejši položaj nevladnih organizacij v družbi, za dvig osveščenosti javnosti o pomenu nevladnih organizacij in za podporo razvojnim projektom. Nevladnim organizacijam zagotavljamo redno dostopno pisarno, izvajanje storitev, informiranje, promocijo, usposabljanja, svetovanja, mentorstva. Spodbujamo regijska partnerstva in sodelovanja ter   se zavzemamo za boljši položaj nevladnih organizacij.

Andreja Pavlin, direktorica

Vodja stičišča je na področju nevladnega sektorja aktivna več kot 15 let, z izkušnjami z delom v lokalnih, regijskih in nacionalnih organizacijah. Njeno osebno vodilo je, da smo skupnost ljudje, da lahko pozitivne korake naredimo samo skupaj. Pri delu na stičišču ima v ospredju človeka, organizacijo, skupnost ter ves čas pri tem razmišlja, kako z vsemi aktivnostmi stičišča pripomoči k boljši družbi v regiji.

Kontakti

www.dobra-druzba.si

Facebook stran Zavod Dobra družba

T: 051 77 77 94

Trdinova ulica 1, Brežice

dobradruzba_barvni.jpg

"Odgovorni smo za to, kar delamo,

pa tudi za tisto, česar ne delamo."

bottom of page