O projektu

Pobudo Šola za župane organizira 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij iz vse Slovenije. 

 

V okviru pobude bomo stičišča nevladnih organizacij po vsej Sloveniji organizirala Šolo za župane ob lokalnih volitvah 2018. Z županskimi kandidati in njihovimi štabi bomo skupaj sošolci predstavniki lokalne skupnosti, nevladne in druge organizacije – v šoli pa bomo predvsem sodelovali. Akcijo pripravljamo z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v programe kandidatov na lokalnih volitvah 2018. 

 

V Šoli za župane si želimo predvsem sodelovanja med kandidati in lokalnimi skupnostmi. S tem pa aktiviranje prebivalcev pri oblikovanju skupnosti, kot si jih želimo. S šolo za župane želimo spodbuditi volilce, da izberejo programe, ki so najboljša kombinacija za skupnost, okolje in gospodarstvo.

Poskrbeli bomo za komuniciranje sodelovanja in odmevnost. Prepričani pa smo, da kandidati za župane s sodelovanjem v šoli izkazujejo pripravljenost za sodelovanje s skupnostjo tudi v času mandatov.

Ključni datumi

1. oktober 2018

Dan Šole za župane bo v sodelovanju med nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi ter kandidati in njihovimi štabi potekal 1. oktobra 2018 po vsej Sloveniji. Učili se bomo predvsem iz primerov dobre prakse.

10. oktober 2018

Po Dnevu Šole za župane kandidatke in kandidate za županska mesta čaka osrednja naloga: priprava programa sodelovanja v skupnosti, pri čemer bomo iskali predvsem dobre pobude, ideje in želje po skupnem ustvarjanju boljšega jutri.

22. oktober 2018

Podelitev priznanj vsem kandidatkam in kandidatom za županska mesta, ki bodo pripravili ustrezne programe sodelovanja v skupnosti.

Dogodki, ki bodo komunikacijsko podprti na nacionalni in lokalni ravni, bodo objavljeni tukaj.

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.