top of page

O projektu

 

Šola za župane je pobuda 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij ob lokalnih volitvah, za bolj povezane in aktivne lokalne skupnosti.

Pobuda Šola za župane je stičišče dobrih ljudi za boljši jutri.

 

Namen »Šole« je ob skupnih akcijah, ob lokalnih volitvah 2022, prispevati h kakovostni predvolilni debati, ki bo obsegala teme, katere so pomembne za razvoj lokalne skupnosti.

 

Ključni cilji »Šole« so vključiti širšo javnost v predvolilno debato županskih kandidatov, odpirati aktualne teme v času predvolilne kampanje, ozaveščati širšo javnost o pomenu in vlogi NVO sektorja v lokalnem okolju.

Ključni datumi

OKTOBER 2022

Šola za župane bo v sodelovanju med nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi ter kandidati in njihovimi štabi potekala v oktobru 2022 po vsej Sloveniji. Učili se bomo predvsem iz primerov dobre prakse.

OKTOBER 2022

Po Šoli za župane, kandidatke in kandidate za županska mesta, čaka osrednja naloga: priprava programa sodelovanja v skupnosti, pri čemer bomo iskali predvsem dobre pobude, ideje in želje po skupnem ustvarjanju boljšega jutri.

OKTOBER 2022

Podelitev priznanj sodelujočim kandidatkam in kandidatom za županska mesta, ki bodo pripravili ustrezne programe sodelovanja v skupnosti.

bottom of page