top of page

Koroško regionalno stičišče NVO – Korociv
Občine Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Ribnica na Pohorju, Podvelka

Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije (NVO) - KOROCIV je skozi 10-leten program postal pomemben deležnik v Koroški statistični regiji. Stičišče je dobro prepoznano s strani drugih organizacij in splošne javnosti v regiji in sodeluje v številnih partnerstvih, ki rešujejo lokalne, regijske in državne probleme. 

Naše glavne usmeritve so:
1) Informiranje NVO in širše javnosti (mesečni zbir informacij Občasnikspletna stran korociv.siFacebook stran KorocivTwitter profil KorocivInstagram profil Korociv

2) Usposabljanje NVO in Program NVO s potencialom, v katerega je vključenih 17 NVO (KMKC Kompleks, NK Peca, NK Fužinar, KD Drugi zvoki, Klub Koroških študentov, KID Radovednež, KK Dravograd, RK Slovenj Gradec 2011, Konjeniški klub Slovenj Gradec, KD Kulturna Kibla Mežica, Zavod KONC, Zavod Petida, Umetniški klub 101, DNŠ Prevalje, KŠ Jezerniki Prevalje, KD Leše, KUL LUDEK),

3) Kreiranje in realizacija čez-sektorskih partnerstev (nevladni, javni, zasebni sektor; izpostavljena partnerstva: Sinergija v gibanju 4D, Sodelujem-rastem-prispevam, Črna - zdravo mesto),

4) Zagovorništvo (sprememba zakonodaje in zastopanje interesov NVO),

5) Trajnostne storitve v lokalnih skupnostih in regiji (npr. program Zdrava Črna).

Za NVO smo izdelali tudi brezplačen računovodski program KOROCIVIS.

Kontakti

www.korociv.si

Facebook stran Korociv

T: 031 308 896

Prežihova 7, Ravne na Koroškem

cgp_korociv-2.png

"Delo vliva olje v svetilko življenja, mišljenje vžiga njen plamen."

bottom of page