Koroško regionalno stičišče NVO – Korociv

Občine Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Ribnica na Pohorju, Podvelka

Stičišče deluje od leta 2011. Korociv je samostojna enota v okviru Zveze športnih društev Ravne na Koroškem. V stičišče smo z leti postali pomembne partner na področju NVO v regiji. NVO nudimo podporne storitve pri izvajanju dejavnosti. Posebej smo ponosni na naš spletni računovodski program za NVO Korocivis.net.

Kontakti

www.korociv.si

Facebook stran Korociv

T: 031 308 896

Na gradu 6, Ravne na Koroškem

cgp_korociv-2.png

"Delo vliva olje v svetilko življenja, mišljenje vžiga njen plamen."

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.