Otroški občinski svet in otroška županja

Otroški občinski svet Občine Postojna je prvi primer strukturirane otroške participacije v lokalni skupnosti. Otroške občinske svetnice in svetnike imenujejo šolski parlamenti na prvi seji v šolskem letu. Izvolijo otroško županjo oz. župana in dva otroška podžupana.

 

Na seji OOS vedno sodelujejo tudi župan in občinska uprava ter odgovarjajo na pobude in predloge mladih. Starostna struktura otroških občinskih svetnikov je med 12 in 15 let, občasno se po potrebi posvetujejo tudi z mladimi srednješolci.

 

Predstavniki Otroškega občinskega sveta Občine Postojna so se marca 2018 udeležili mednarodnega simpozija o otroški participaciji v Avilesu v Španiji, kjer so s svojimi vrstniki iskali rešitve o vključevanju trajnostnih razvojnih ciljev v lokalno okolje.

Otroci skozi aktivno participacijo v lokalnem okolju pridobivajo vseživljenske kompetence in veščine ter spoznavajo aktivno državljanstvo v konkretnih izzivih. Na podlagi tega je Postojna tudi postala Otrokom prijazno Unicefovo mesto. 

PARTNERJI: Občina Postojna, Društvo prijateljev mladine občin Postojna in Pivka PO-PI, Zveza društev Mladinski center Postojna, OŠ Miroslav Vilhar Postojna, OŠ Anton Globočnik Postojna, OŠ Prestranek

TRAJANJE PROJEKTA: od novembra 2016 dalje

Več informacij o projektu najdete tukaj.

Primeri dobre prakse

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.