top of page

Otroški občinski svet in otroška županja

Otroški občinski svet Občine Postojna je prvi primer strukturirane otroške participacije v lokalni skupnosti. Otroške občinske svetnice in svetnike imenujejo šolski parlamenti na prvi seji v šolskem letu. Izvolijo otroško županjo oz. župana in dva otroška podžupana.

 

Na seji OOS vedno sodelujejo tudi župan in občinska uprava ter odgovarjajo na pobude in predloge mladih. Starostna struktura otroških občinskih svetnikov je med 12 in 15 let, občasno se po potrebi posvetujejo tudi z mladimi srednješolci.

 

Predstavniki Otroškega občinskega sveta Občine Postojna so se marca 2018 udeležili mednarodnega simpozija o otroški participaciji v Avilesu v Španiji, kjer so s svojimi vrstniki iskali rešitve o vključevanju trajnostnih razvojnih ciljev v lokalno okolje.

Otroci skozi aktivno participacijo v lokalnem okolju pridobivajo vseživljenske kompetence in veščine ter spoznavajo aktivno državljanstvo v konkretnih izzivih. Na podlagi tega je Postojna tudi postala Otrokom prijazno Unicefovo mesto. 

PARTNERJI: Občina Postojna, Društvo prijateljev mladine občin Postojna in Pivka PO-PI, Zveza društev Mladinski center Postojna, OŠ Miroslav Vilhar Postojna, OŠ Anton Globočnik Postojna, OŠ Prestranek

TRAJANJE PROJEKTA: od novembra 2016 dalje

Več informacij o projektu najdete tukaj.

Primeri dobre prakse
bottom of page