Coworking Zasavje

Projekt Coworking Zasavje je namenjen ustvarjanju kar najboljših pogojev za delovanje nevladnih organizacij in tudi drugih subjektov iz zasavske regije. V sodelovanju z Občino Zagorje smo v organizaciji Društva PUNKTcc uredili tako imenovano javno pisarno v centru mesta, kjer lahko pridružene organizacije ustvarjajo po principu coworkinga ali po domače sodela.

 

Prostor je namenjen tistim, ki potrebujejo vzpodbudno in dinamično okolje za delo ter prepoznavajo pomembnost sodelovanja v skupini. Pridružene organizacije v okviru teh prostorov gradijo ustvarjalno skupnost.

PARTNERJI: Društvo PUNKTcc, Občina Zagorje ob Savi, ostali partnerji: Društvo Slomo, Društvo za razvoj podeželja Zasavje, ZLHT Regionalni center NVO, Društvo ARS Vizija, KUD Voxhumana, MC Zagorje ob Savi ter nekatere druge organizacije, posamezniki in podjetniki

Več informacij najdete tukaj in tukaj.

TRAJANJE PROJEKTA: od leta 2016 dalje

Primeri dobre prakse

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.