top of page

Semena prihodnosti

V okviru projekta Semena prihodnosti sta bila izvedena dva sklopa podjetniških delavnic. Prvi sklop delavnic je bil namenjen osnovnošolcem, drugi pa  mladim do 27. leta, mladim brez poklica, brezposelnim, nosilcem kmetijskih gospodarstev in ostalim potencialnim podjetnikom.

 

V okviru projekta je nastala tudi učno-družabna igra semena prihodnosti, katere namen je, da mladi iz naše regije pridobijo ali utrdijo znanje o Posavju ter okrepijo podjetniške veščine. Za razliko od večine namiznih iger pri igri Semena prihodnosti ne uporabljamo igralne kocke. Vsak igralec ima na začetku enako količino ‘začetnega kapitala’ – 6 semen (tako se imenuje valuta pri tej igri), ki mu omogočajo, da sam odloči, katero polje bo izbral; kolikor polj se premakne, toliko semen izgubi. Polja, ki jih izbirajo soigralci, so označena s tremi različnimi simboli, ki pomenijo tri sklope nalog: Posavje, Podjetništvo ter Kazni, Nagrade in Izzivi. 

PARTNERJI: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Krmelj, Zavod Otok, Občina Bistrica ob Sotli, Mladinski center Krško, Društvo mladinski center Radeče in kmetije Rogina, Jazbec in Domitrovič

Katalog projekta Semena prihodnosti najdete tukaj.

Gradivo Učna kmetija - Učilnica v naravi posavskih kmetij najdete tukaj.

TRAJANJE PROJEKTA: od 2013-2014

Screenshot 2018-09-02 08.30.32.png
Primeri dobre prakse
bottom of page