Stanovanjska problematika mladih v obalnih občinah

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je marca 2017 z namenom identifikacije potencialnih pozitivnih ukrepov, politik in programov, v sklopu Stičišča NVO Istre in Krasa, oblikovalo delovno skupino za stanovanjsko problematiko mladih v obalnih občinah.

Delovno skupino so sestavljali Kaja Cunk (strokovna sodelavka PiNE), Mario Benkoč (pravnik), Tabita Jerant (arhitekta in prejemnica Plečnikovega priznanja 2015), Kaja Joksič (magistrica inženirka arhitekture), Anu Kahuna (predsednica Odbora za varstvo kulturne dediščine Biosfernega območja Kras), Anita Paučić (mentorica v NVO) in Nina Tepeš (pravnica).

Skupina je pred kratim zaključila z delom. Kot rezultat je nastal delovni dokument, ki predstavlja raziskovalno delo in temelji na strokovnih kompetencah članov skupine ter terenski vpetosti v izzive mladih, stanovanjske izzive in izzive obalnih občin. V njem so povzeli dokumente, ki urejajo področje stanovanjske problematike mladih, prepoznali osrednje izzive, identificirali neizkoriščene potenciale stanovanjskih praks ter podali konkretne predloge za ukrepe in smernice za urejanje področja v prihodnosti. Vsa poglavja zadružno prispevajo k glavnemu namenu dokumenta, to je spodbuditi spremembe trenutno problematičnega in nič kaj spodbudnega stanovanjskega okolja za mlade osebe.

Knjižica Stanovanjska problematika v obalnih občinah je na voljo tukaj.

TRAJANJE PROJEKTA: od marca 2017 dalje

Primeri dobre prakse

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.