top of page

Stanovanjska problematika mladih v obalnih občinah

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je marca 2017 z namenom identifikacije potencialnih pozitivnih ukrepov, politik in programov, v sklopu Stičišča NVO Istre in Krasa, oblikovalo delovno skupino za stanovanjsko problematiko mladih v obalnih občinah.

Delovno skupino so sestavljali Kaja Cunk (strokovna sodelavka PiNE), Mario Benkoč (pravnik), Tabita Jerant (arhitekta in prejemnica Plečnikovega priznanja 2015), Kaja Joksič (magistrica inženirka arhitekture), Anu Kahuna (predsednica Odbora za varstvo kulturne dediščine Biosfernega območja Kras), Anita Paučić (mentorica v NVO) in Nina Tepeš (pravnica).

Skupina je pred kratim zaključila z delom. Kot rezultat je nastal delovni dokument, ki predstavlja raziskovalno delo in temelji na strokovnih kompetencah članov skupine ter terenski vpetosti v izzive mladih, stanovanjske izzive in izzive obalnih občin. V njem so povzeli dokumente, ki urejajo področje stanovanjske problematike mladih, prepoznali osrednje izzive, identificirali neizkoriščene potenciale stanovanjskih praks ter podali konkretne predloge za ukrepe in smernice za urejanje področja v prihodnosti. Vsa poglavja zadružno prispevajo k glavnemu namenu dokumenta, to je spodbuditi spremembe trenutno problematičnega in nič kaj spodbudnega stanovanjskega okolja za mlade osebe.

Knjižica Stanovanjska problematika v obalnih občinah je na voljo tukaj.

TRAJANJE PROJEKTA: od marca 2017 dalje

Cityscape
Primeri dobre prakse
bottom of page