Sopotniki

Zavod Sopotniki je uspešno prenesel svojo dobro prakso v Posavje, kjer v občinah Brežice, Sevnica in Krško z inovativno rešitvijo pomaga pri vključevanju starejših v aktivno družbeno življenje. ​

Predvsem v krajih, kjer javni potniški promet ni tako pogost kot v mestnih središčih, se pri starejših pojavi izoliranost in osamljenost. Z brezplačnimi prevozi jim omogočamo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, srečanj društev, obiskujejo prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino ipd. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem nedosegljiva.

Storitev Sopotniki je namenjena starejšim nad 60 let, ki so upokojeni. Partnerske organizacije pri izvajanju projekta zagotavljajo potrebno infrastrukturo, prostovoljni vozniki pa izvajajo prevoze z namenskim vozilom.

Zavod Sopotniki je zadolžen za kakovostno izvajanje storitve brezplačnih prevozov, prispeva svoje znanje in izkušnje, usposablja koordinatorje enot, prostovoljce, je podpora, rešuje izzive in sodeluje pri vsem, kar je potrebno, da storitev poteka nemoteno in kakovostno.

Občina Krško v številkah:

Od januarja 2018 smo v občini Krško v bazo uporabnikov sprejeli 106 starejših občanov. Do vključno julija 2018 smo opravili 241 prevozov, pri čemer smo prevozili cca. 13.000 kilometrov. Prostovoljci so v delo vložili 845 prostovoljskih ur. 

Podrobnosti o Sopotnikih v Krškem najdete tukaj.

Občina Sevnica v številkah: 

Enota deluje od aprila 2017, prostovoljci so od januarja do avgusta 2018 opravili 978 prostovoljskih ur, storitev je bila v istem času na voljo 141 uporabnikom.

Podrobnosti o Sopotnikih v Sevnici najdete tukaj.

Občina Brežice v številkah:

Enota deluje od januarja 2018, prostovoljci so v času od januarja  do avgusta 2018 opravili 761 prostovoljskih ur, storitev je bila v istem času na voljo 120 uporabnikom

Podrobnosti o Sopotnikih v Brežicah najdete tukaj.

PARTNERJI: Zavod Sopotnik, Občina Brežice, Občina Sevnica, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Občina Krško, CSD Krško

Več informacij najdete tukaj.

Facebook stran @Sopotniki

TRAJANJE PROJEKTA: od 2017 dalje

Primeri dobre prakse

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.