Starejši za starejše

Tri društva upokojencev v občini Brežice izvajajo projekt Starejši za starejše. Aktivnosti, ki jih izvajajo že več kot desetletje, pomagajo pri zagotavljanju višje kakovosti bivanja starejših na svojem domu v domačem okolju. Društva v svojih programih že tako izvajajo različne aktivnosti za svoje člane s široko mrežo prostovoljk in prostovoljcev, med katere sodi tudi nacionalni projekt Starejši za starejše. V projektu nevladne organizacije skrbijo za vzpostavitev, vzdrževanje mreže prostovoljcev, delo s prostovoljci, koordinirajo mrežo, izobražujejo in poročajo o projektu.

Skrb za starejše je za občine vse bolj pomembna, še posebej nas na to opozarjajo demografski podatki: do leta 2050 bo večje število starejših kot mladih vseh generacij. Danes je vsaka 4. oseba stara 60 ali več let, 2050 pa bo vsak tretji človek starostnik. Zato se moramo na te spremembe družbe skupaj pripraviti že danes. 

PARTNERJI: Društvo upokojencev Brežice, Društvo upokojencev Dobova Kapele, Društvo upokojencev Bizeljsko, Občina Brežice

Več o projektu najdete tukaj in tukaj.

TRAJANJE PROJEKTA: od 2007 dalje

Primeri dobre prakse

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.