top of page

Mladinske kreativne produkcije za nove občinske projekte

Projekt Mladinske kreativne produkcije je namenjen mladim, ki si želijo pridobiti izkušnje na področju kreativnih industrij, arhitekture ter elektro in gradbeniške stroke.

 

Mladi imajo danes (pre)malo priložnosti za zaposlitev, še posebej v tistih panogah, za katere so se izobrazili. Še posebej na področju arhitekture mladi samostojno ne morejo pridobivati izkušenj, na podlagi katerih bi gradili svojo poklicno pot.

 

V okviru priprave idejnih projektov za občine smo videli priložnost za zviševanje zaposljivosti in zaposlovanja mladih, za aktivno državljanstvo in priznavanje neformalno pridobljenih kompetenc v mladinskem sektorju. Občine imajo pogosto v lasti nepremičnine in premalo sredstev za primerno pripravo idejnih projektov, s katerimi bi lahko pridobili tudi nepovratna sredstva. Znotraj omenjenega projekta smo tako mladim omogočili pridobivanje delovnih izkušenj in referenc, občine pa so brezplačno pridobile idejne projekte glede na njihove potrebe in želje.

Del projekta MKP predstavljajo Mladinski arhitekturni natečaji (MAN), ki omogočajo izdelavo idejnih projektov za lokalne skupnosti. Mladi arhitekti in arhitektke se v sodelovanju z naročnikom lotijo reševanja prostorskih problemov, pod strokovnim mentorstvom lokalne arhitektke Mie Crnič ter gostujočih mentorjev, arhitektov Janka Rožiča in Miroslava Kvasa. Ob zaključku mladi projekte predstavijo z javno razgrnitvijo.

Mladi so v času trajanja projekta MKP sodelovali s štirimi različnimi lokalnimi skupnostmi: Slovenske Konjice, Vitanje, Celje in Velenje.

Rezultat mladih je med drugimi tudi igra za otroke Knežje mesto, ki jo je izdelala perspektivna mlada grafična oblikovalka Lora Jevšenak v sodelovanju z lokalno skupnostjo Celje.

Igra je namenjena otrokom in vsem, ki radi igrajo družabne igre. Igra predstavlja Celje – Knežje mesto, saj so v igri upodobljene celjske stavbe in trgi. Veliko vprašanj se navezuje na samo mesto Celje in njegove znamenitosti. Knežje mesto je razvedrilna igra za 2 – 6 oseb, starih od tri leta naprej.

 

Vsaka oseba dobi eno figuro, ki so med seboj različnih barv. Začne tista, ki vrže najvišje število na kocki. Tista oseba se pomakne na toliko polj naprej, kot jih je pokazala kocka. Nato nadaljuje naslednja oseba. Igra vsebuje 58 igralnih polj. Med polji se pojavljajo tudi posebna polja z motivom daril in vprašanj. Ko oseba pride na polje z darilom, lahko povleče Kartico presenečenja. Oseba upošteva navodila in naloge izvlečene kartice. Na igralni plošči se pojavljajo tudi polja z vprašanji. Ko oseba, ki igra igro, prispe na to polje, mu druga oseba izvleče kartico Vprašanje in mu prebere vprašanje. Če na vprašanje odgovori pravilno, se lahko pomakne za eno polje naprej. Če na vprašanje odgovori napačno, ostane na istem mestu. Ko vprašanje zahteva več odgovorov, gre oseba naprej za toliko polj, kot je podala pravilnih odgovorov. Zmaga tista oseba, ki prva prispe na cilj.

PARTNERJI: MCDD Slovenske Konjice so.p., občina Slovenske Konjice, občina Vitanje, občina Celje, občina Velenje

TRAJANJE PROJEKTA: julij 2016 - september 2018

Igra_za_otroke_Knežje_mesto.jpg
Foto 3.jpg
Primeri dobre prakse
bottom of page