top of page

Pisarna za urbano prenovo soseske Planina v Kranju

Skupina za prenovo in oživitev soseske Planina, ki je začela z aktivnostmi skupnostne prenove v začetku leta 2016, se je v drugi polovici leta pod imenom Pisarna prenove soseske Planina vzpostavila kot pisarna lokalne prenove po zgledu primerljivih mednarodnih sosesk.

 

V domačem okolju so Mestna občina Kranj, krajevne skupnosti, nevladne organizacije in društva s koordinacijo Pisarne vzpostavili načine promocije praks skupnostnega urejanja javnega prostora ter aktivnosti ob celoviti prenovi enega največjih stanovanjskih naselij v Sloveniji, ki so v svoji obliki delovanja pionirski.

Skupina za prenovo in oživitev soseske Planina se kot multidisciplinarna skupina celostno in skupnostno loteva projekta prenove enega največjih stanovanjskih naselij v Sloveniji. V projektu prenove sodeluje pet oddelkov kranjske občinske uprave, štiri krajevne skupnosti, sedem nevladnih organizacij in skupina prebivalcev soseske Planina, ki ugotavljajo stanje in kakovost bivanja v soseski, oblikujejo skupnostne rešitve ter celostni načrt prenove in oživitve naselja.

 

Način identifikacije in analize urbanističnih in socialnih problemov, postopki vključevanja laične in strokovne javnosti ter predvsem aktivna participacija prebivalstva pri oblikovanju skupnostnih rešitev celostne prenove so za naš prostor v smislu prostorskega poseganja in vsebinskega pristopa pionirski.

PARTNERJI: Mestna občina Kranj, krajevne skupnosti, prebivalci soseske Planina, več nevladnih organizacij

TRAJANJE PROJEKTA: od leta 2016 dalje

Več informacij o projektu najdete tukaj.

bottom of page