Pisarna za urbano prenovo soseske Planina v Kranju

Skupina za prenovo in oživitev soseske Planina, ki je začela z aktivnostmi skupnostne prenove v začetku leta 2016, se je v drugi polovici leta pod imenom Pisarna prenove soseske Planina vzpostavila kot pisarna lokalne prenove po zgledu primerljivih mednarodnih sosesk.

 

V domačem okolju so Mestna občina Kranj, krajevne skupnosti, nevladne organizacije in društva s koordinacijo Pisarne vzpostavili načine promocije praks skupnostnega urejanja javnega prostora ter aktivnosti ob celoviti prenovi enega največjih stanovanjskih naselij v Sloveniji, ki so v svoji obliki delovanja pionirski.

Skupina za prenovo in oživitev soseske Planina se kot multidisciplinarna skupina celostno in skupnostno loteva projekta prenove enega največjih stanovanjskih naselij v Sloveniji. V projektu prenove sodeluje pet oddelkov kranjske občinske uprave, štiri krajevne skupnosti, sedem nevladnih organizacij in skupina prebivalcev soseske Planina, ki ugotavljajo stanje in kakovost bivanja v soseski, oblikujejo skupnostne rešitve ter celostni načrt prenove in oživitve naselja.

 

Način identifikacije in analize urbanističnih in socialnih problemov, postopki vključevanja laične in strokovne javnosti ter predvsem aktivna participacija prebivalstva pri oblikovanju skupnostnih rešitev celostne prenove so za naš prostor v smislu prostorskega poseganja in vsebinskega pristopa pionirski.

PARTNERJI: Mestna občina Kranj, krajevne skupnosti, prebivalci soseske Planina, več nevladnih organizacij

TRAJANJE PROJEKTA: od leta 2016 dalje

Več informacij o projektu najdete tukaj.

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.