top of page

Forum nevladnih organizacij v občini Hoče-Slivnica

V podravski Občini Hoče-Slivnica deluje okoli 60 nevladnih organizacij. Vodstvo občine se je odločilo organizirati redna srečanja z njihovimi predstavniki, ki jih vsake tri mesece povabi na tako imenovani Forum NVO.

 

Ta je namenjen predstavitvi dejavnosti občinske uprave, ki so povezane z delovanjem NVO, izmenjavi informacij in stališč o aktualnih občinskih zadevah ter spodbujanju aktivnega vključevanja NVO oziroma civilne družbe v oblikovanje lokalnih politik. V sodelovanju z Regionalnim stičiščem NVO Podravja udeleženci prejmejo tudi aktualne informacije s področja nevladnih organizacij. Z rednimi srečanji ustvarjamo tudi rešitve, ki izboljšujejo pogoje za delovanje in razvoj lokalnih NVO.

PARTNERJI: Občina Hoče-Slivnica, lokalna društva

TRAJANJE PROJEKTA: od leta 2014 do 2018​

74815forum 008.jpg
74814forum 007.jpg
Primeri dobre prakse
bottom of page