Forum nevladnih organizacij v občini Hoče-Slivnica

V podravski Občini Hoče-Slivnica deluje okoli 60 nevladnih organizacij. Vodstvo občine se je odločilo organizirati redna srečanja z njihovimi predstavniki, ki jih vsake tri mesece povabi na tako imenovani Forum NVO.

 

Ta je namenjen predstavitvi dejavnosti občinske uprave, ki so povezane z delovanjem NVO, izmenjavi informacij in stališč o aktualnih občinskih zadevah ter spodbujanju aktivnega vključevanja NVO oziroma civilne družbe v oblikovanje lokalnih politik. V sodelovanju z Regionalnim stičiščem NVO Podravja udeleženci prejmejo tudi aktualne informacije s področja nevladnih organizacij. Z rednimi srečanji ustvarjamo tudi rešitve, ki izboljšujejo pogoje za delovanje in razvoj lokalnih NVO.

PARTNERJI: Občina Hoče-Slivnica, lokalna društva

TRAJANJE PROJEKTA: od leta 2014 do 2018​

Primeri dobre prakse

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.