top of page

Dostopnost za funkcionalno ovirane osebe v javnih ustanovah

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica si skupaj z Zavodom DOSTOP že vrsto let prizadeva z vsemi občinami v regiji primerno urediti dostopnost za vse funkcionalno ovirane osebe.

 

Z večino občin smo veliko naredili predvsem na področju ozaveščanja in tudi konkretnih rešitev glede dostopnosti prostora, storitev in informacij. Z različnimi aktivnostmi, kot so izvajanje različnih ozaveščevalnih akcij, predavanja, delavnice, razstave, priprava člankov in promocijskega materiala, s spodbujanjem zavesti o raznoliki družbi, spreminjanjem odnosa do ranljivih skupin, zagotavljanjem informacij o pravilnem ravnanju in komunikaciji z ljudmi s posebnimi potrebami, motiviranjem in vključevanjem ljudi v proces spreminjanja družbe.

 

Gre za inovativen pristop tudi z vključevanjem različnih javnih in zasebnih organizacij.

“Čutim prostor” je serija izobraževalnih delavnic za izboljšanje dostopnosti mestnega prostora in objektov v javni rabi za ljudi z okvarami vida in sluha v sedmih slovenskih mestih: Laško, Kočevje, Krško, Kranj, Novo mesto, Tolmin in Velenje. Delavnice so bile namenjene predvsem strokovnim delavcem, ki so v občinah in drugih javnih institucijah odgovorni za urbano politiko, vsem ki delajo na področju načrtovanja in graditve objektov, in predstavnikom javnih ustanov, ki lahko vplivajo na kakovost mestnega prostora in dostopnost objektov v javni rabi.

PARTNERJI: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Zavod DOSTOP, Občina Ajdovščina, Občina Brda, Občina Idrija, Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren- Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Tolmin, druge javne in zasebne organizacije

TRAJANJE PROJEKTA: od leta 2014 dalje

cutim-prostor-ajd.jpg
Primeri dobre prakse
bottom of page