Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja

Osrednji namen projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbujamo podjetništvo pri mladih. Poudarek pri usposabljanju je na praktičnem prikazu socialnih inovacij v sklopu povezovanja družinskega podjetja in Loških zeliščarjev, učencev osnovnih šol in drugih. Specifične potenciale okolja oblikujemo v butične, prepoznavne izdelke ali storitve, ki omogočajo dodaten vir prihodka, samostojno dejavnost, prispevajo k prepoznavnosti okolja in ohranjanju delovnih mest v domačem okolju.

 

Namen projekta je večja ozaveščenost osnovnošolcev o dobri praksi v podjetništvu in vzpostavitev inovativnih partnerstev. V sklopu projekta bo nastal prostor za ogled in prikaz podjetniških praks, potekajo praktične delavnice za osnovnošolce in starejše, podjetniški krožek in podjetniške delavnice za osnovnošolce ter javni podjetniški festival v Radečah.

 

Operacija v skupni višini 79.000 evrov bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 57.000 evrov, zaključek operacije je predviden do 30. septembra 2019.

PARTNERJI: občina Sevnica, Rainer kozmetika d.o.o., Osnovna šola Krmelj, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Osnovna šola Tržišče, Turistično društvo Loka pri Zidanem in Mostu  in Zavod KNOF – Zavod za kreativni razvoj Sevnica so. p.

TRAJANJE PROJEKTA: 2018 - 2019

Primeri dobre prakse

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.