top of page

V Zasavju Šola za župane zaprla svoja vrata, se vidimo na volitvah

Kar 14 od 18 kandidatov za župane iz občin zasavske regije se je udeležilo Šole za župane, ki jo kot nacionalno akcijo po vsej Sloveniji ob lokalnih volitvah organiziramo regionalna stičišča nevladnih organizacij. Glavni namen je tako spodbuditi razpravo o tem kakšno skupnost si želimo.


___________________________________________________________________________________________Z željo po novem znanju predvsem pa slišati dragocenosti s strani civilne družbe so se kandidati za župane zasavskih občin, Litija, Zagorja, Trbovelj in Hrastnika, udeležili »zasavske« Šole za župane, ki je letos svoja vrata odprla v četrtek, 27.10.2022 v prostorih Doma Svobode v Trbovljah.


Vodja Regionalnega centra NVO, Klara Kržišnik, je uvodoma predstavila pomen Regionalnega centra NVO, predvsem predloge, kako lahko občine še podprejo delovanje nevladnih organizacij na lokalni ravni. Večji poudarek je bil tokrat namenjen predstavitvi vzpostavitve regijske finančne premostitvene sheme, ki bi nevladnim organizacijam omogočila premostitvena sredstva za izvedbo projektov, ki so bili predhodno odobreni na nacionalnih ali evropskih razpisih. S tem bi omogočili dodaten pritok sredstev v regijo in izvajanje več programov za prebivalce, ki zadovoljujejo njihove potrebe in krepijo kvaliteto življenja v regiji.


Nadaljevali smo s predstavitvijo predlogov, pobud in rešitev tokrat izpostavljenih vsebinskih tem, ki pomembno vplivajo na življenje v lokalni skupnosti. Varovanje okolja in narave in s tem reke Save, ki povezuje vse štiri občine zasavske regije je pomembna tema, kateri se posvečajo v Društvu Eko krog. Uroš Macerl je poudaril pomen povezovanja vseh v regiji, skrb za okolje in naravo in hkrati boljše izkoriščanje naravnih danosti, ki jih regija nudi, tako za lokalno prebivalstvo kot razvoj turizma. Predvsem pa pozval k razmisleku o vključevanju hidroelektrarn na reko Savo in nepopravljivo škodo, ki jo te naredijo naravi.


Primer dobre prakse, ki ga izvaja Kinološko društvo iz Zagorja t.i. ulov psov brez lastnikov je predstavil njihov predsednik, Alojz Klančišar. Večletno uspešno sodelovanje z Občino Zagorje ob Savi na področju skrbi za izgubljene pse je na mestu pobuda, da se tovrstno rešitev uvede tudi v drugih občinah regije.


Težave delovanja nevladnih organizacij, ki imajo v lasti in upravljanju tudi objekte je izpostavlja Tjaša Šuligoj, predstavnica Kulturnega društva Svoboda Trbovlje. Skrb za nepremičnino in s tem povezanimi stroški je velik zalogaj za društvo. Izpostavljene so bile težave pridobivanja zadostnih finančnih sredstev za plačevanje vseh pripadajočih obratovalnih stroškov, za kar jim ob pripravi programa in izvajanja aktivnosti društva zmanjkuje časa in energije. Županski kandidati so se strinjali, da morajo za stroške povezane z infrastrukturo poskrbeti občine, društva pa za izvajanje programa.


Eno izmed mnogih društev, katerih namen je izvajanje aktivnosti za starejše, je tudi Medgeneracijsko društvo Srečno Zagorje. Tako oni, kot vsa ostala društva, opažajo težave in problematiko vezano na starejše. Prebivalstvo se stara, zato je pomembno poskrbeti tudi za ta del družbe. Predsednica društva Helena Odlazek je predstavila dobro prakso in eno od možnih rešitev problema s katerim se soočajo starejši, in sicer bivalne skupnosti.


Bojan Kastelic iz Zasavskega kluba CVB Izlake je opozoril tudi na invalide in s tem povezano pobudo po primerni ureditvi klančin in dostopov do javnih objektov, ki so v zasavski regiji še vedno neprimerno urejeni.


Županski kandidati in kandidatke se zavedajo velike pomena nevladnih organizacij in ocenjujejo, da so oz. bodo nevladne organizacije pomemben sogovornik in partner pri njihovem županovanju.


S strani političnih predstavnikov so se Šole za župane udeležili Matjaž Švagan (ZGN), aktualni župan Občine Zagorje ob Savi in predstavnik stranke Zagorje gre naprej, Željko Železnik, predsednik občinskega odbora stranke Socialnih demokrat in kandidat za župana občine Zagorje ob Savi, Boštjan Ocepek (SLS), kandidat za župana Občine Zagorje, Iztok Izlakar (Gibanje Svoboda – GS), kandidat za župana Občine Litija, Boris Doblekar (SDS), kandidat za župana Občine Litija, Kaja Mlakar Agrež (Levica), kandidatka za županjo Občine Litija, Patricija Gorenc (SLS), kandidatka za županjo Občine Trbovlje, Dejan Delič (GS), kandidat za župana Občine Trbovlje, Jože Pustoslemšek, predstavnik liste DNK Trbovlje in kandidat za župana Občine Trbovlje, Zoran Poznič (SD – Kumeratšaft), kandidat za župana Občine Trbovlje, Vesna Jesih (SD – Kumeratšaft), kandidatka za svetnico občinskega sveta Občine Trbovlje, Primož Siter (Levica), koordinator pokrajinskega odbora in kandidat za župana Občine Trbovlje, Marko Funkl, aktualni župan Občine Hrastnik in predstavnik liste Naš Hrastnik, Gregor Pajič, nosilec liste Gregorja Pajiča in kandidat za župana Občine Hrastnik in Žiga Kovač (GS), kandidat za župana Občine Hrastnik.


Na Regionalnem centru NVO smo zelo zadovoljni s srečanjem saj smo lahko predstavili pestrost sektorja, poznavanje in strokovnost društev na številnih področjih, kjer so lahko aktiven partner občinam pri kreiranju boljše skupnosti. A s tem naše delo še ni končano. Želimo, da bodo kandidati tudi kot župani skrbeli za dialog in vključevanje nevladnih organizacij. Tekom njihovega mandata jih bomo spremljali in jih opominjali na obljube, ki so jih tekom letošnje Šole za župane dali.

Comments


bottom of page