Uspešno prepisovanje primerov dobre prakse na Šoli za župane

Slovenija, 3. oktober 2018 – Prvega dne Šole za župane se je 1. oktobra po vsej Sloveniji udeležilo 237 sošolcev iz vrst politike (110) in nevladnih organizacij (127). V dvanajstih krajih, kjer so potekala srečanja, se je za kandidate za župane opredelilo 63 udeležencev od skupno 110 predstavnikov list ali političnih strank. Nekaj več kot polovica kandidatov za župane bo kandidirala na samostojnih listah, ostali pa na listah strank. Med strankami je bilo največ udeležencev v celi Sloveniji s strani SDS in SMC, nekaj manj tudi iz SLS, SD, NSi, LMŠ in en predstavnik Levice.


Foto: Boštjan Pucelj

Regionalna stičišča nevladnih organizacij, ki so pripravila Šolo za župane, so prva srečanja ocenila kot zelo uspešna. Zaključek na vseh srečanjih je bil enoten: več dialoga si želimo v občinah po vsej Sloveniji in Šola za župane, ki temelji na izmenjavi slovenskih primerov dobre prakse, je za to zelo primerna oblika.


Borut Jerman, PINA, Regionalno stičišče NVO Istre in Krasa: »Ko smo se odločali za Šolo za župane, smo verjeli, da je to pravi pristop, da začnemo širiti družbene rešitve, ki delujejo v eni občini in bi bile lahko prave tudi za druge skupnosti. Nismo pa vedeli, kakšen bo odziv. A se je izkazalo, da so se izven večjih mest kar večinsko odzvali ključni politični predstavniki. Šola za župane je bila za vse nas zelo pozitivna izkušnja. Zato verjamem, da bo primerna oblika za dialog v skupnostih tudi v prihodnje.«


Kandidati za župane so pohvalili pobudo, ker da se pravi župani nikoli ne nehajo učiti. Potrdili so, da so v pogovorih z nevladnimi organizacijami prišli do koristih informacij za delo v svojih morebitnih mandatih. Ponekod pa so zaradi izjemnega interesa šolo celo podaljšali za dodatno uro. Organizatorji verjamejo, da so udeleženci s pridom prepisali drug od drugega primere dobre prakse. V Sloveniji imamo namreč zelo veliko dobrih rešitev.


Dolgoročen namen je bil vzpostaviti dialog in sodelovanje med odločevalci in civilno družbo – ker tako lahko vsi soustvarjamo skupnost, v kakršni si želimo živeti. Verjamemo, da lahko s sodelovanjem pridemo do dobrih rešitev za lokalne izzive in tako se bo sčasoma lahko povrnilo tudi zaupanje ljudi v politiko.


Dodatne informacije: Tina Cigler, tina.cigler@drpdnm.org, 041 636 404

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.