Poziv iz Šole za župane: oddajte glas za program in usposobljenost kandidatov

Stičišča nevladnih organizacij iz vse Slovenije pozivajo prebivalce vseh občin, da se v nedeljo odpravijo na volitve. Volivke in volivce spodbujajo, da pogledajo programe kandidatov v občinah ter pretekle izkušnje kandidatov – in se odločajo na podlagi kakovosti programov in usposobljenosti kandidatov.
Ob zaključku prvega vpisa v Šolo za župane v stičiščih po vsej Sloveniji ugotavljajo, da je šola pomembno prispevala k vsebinski razpravi v lokalnih skupnostih. Največ interesa je bilo za programe za mlade, starejše in pa za aktivnosti, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje. Organizatorji obljubljajo, da bodo z vpisi nadaljevali tudi ob naslednjih volitvah in da bodo dialog v okviru Šole spodbujali tudi v času županskih mandatov.


Šola za župane je potekala na 15 lokacijah po vsej Sloveniji – udeležilo pa se je je več kot 300 udeležencev. V organizaciji stičišč nevladnih organizacij po vsej Sloveniji so sošolci postali kandidati za župane, predstavniki list in strank, nevladnih in drugih aktivnih organizacij v posameznih občinah po vsej Sloveniji. Srečanja so temeljila na izmenjavi dobrih praks – organizatorji so spodbujali, da so sošolci dobre prakse med seboj tudi prepisovali.

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.