Podeljena prva spričevala v Novi Gorici

Na dan pred uradnim začetkom volilne kampanje je Regionalno stičišče NVO Planota podelilo spričevala »Šole za župane«. Slavnostnega dogodka so se udeležili predstavniki petih strank/list, ki so se 1. oktobra na Dnevu Šole za župane srečali z nevladniki in napravili domačo nalogo, s katero so dokazali svojo namero po sodelovanju ter vključevanju rešitev izzivov lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v svoje predvolilne programe.Udeleženci Šole za župane so razpravljali o štirih različnih temah: staranju prebivalstva, turizmu kot priložnosti za razvoj podeželja in zaposlovanja, kulturi kot javni dobrini ter nevladnih organizacijah kot ključnemu dejavniku pri zadovoljevanju potreb občanov. Na osnovi teh tem so podali veliko konkretnih predlogov za izboljšanje stanja na vseh vsebinskih področjih. Na področju turizma skupne, na primer turistične zgodbe, posebne kolesarske produkte oz. luksuzne kampe. Na področju staranja prebivalstva medgeneracijske centre v praznih hišah v vaseh in pridobitev naziva »Mladim prijazna občina«. Na področju kulture medsektorski večletni projekti in priprava letnih prioritet. Na področju nevladnih organizacij in civilne družbe pa večletno sofinanciranje NVO, poenostavitve občinskih razpisov ter redna srečanja med NVO, občino in javnimi zavodi.


Udeleženci so prejeli spričevala za opravljeno domačo nalogo in si zaželeli sodelovanja z nevladnimi organizacijami tudi v prihodnje. Predlog, da se tovrstna srečanja organizirajo tudi po volitvah, je bil pozdravljen tako s strani nevladnikov kot tudi s strani strank/list.
Mag. Darijan Krpan, Regionalno stičišče NVO Planota: »Šola za župane se je izkazala kot odlično izhodišče za srečevanje nevladnikov in strank/list. Z akcijo smo regionalna stičišča nevladnih organizacij želela spodbuditi dialog s predstavniki strank in list ter na drugačen način pristopiti k vključevanju predlogov, pobud in potreb v programe kandidatov pred letošnjimi lokalnimi volitvami; to nam je tudi uspelo. Stranke in liste v Novi Gorici so se izkazale kot odlični sošolci. Prizadevali si bomo, da bomo tovrstne dogodke spodbujali tudi v letih, ko niso volilna, in tako predstavnike strank/list večkrat spomnili na zaveze, ki so jih dali na današnjem srečanju.«


Jože Rupar, kandidat za župana v Občini Šempeter-Vrtojba, SD: »Šolo za župane ocenjujem kot zelo pozitivno. V kratkem, strnjenem času smo predelali kar štiri teme, kar je dalo dobre rezultate. Vsi imamo podobne izzive, ki jih je potrebno začeti reševati, zato je nujno, da se povežemo in sodelujemo. Pozdravljam idejo in si želim, da bi se takšni dogodki odvijali tudi v prihodnje!«


Elena Zavadlav Ušaj, kandidatka za županjo v Mestni občini Nova Gorica, SDS: »Šola za župane je bila precej dobrodošla, predvsem zaradi izmenjave mnenj. Spoznali smo se kandidati tudi med seboj, hkrati pa smo se spoznali tudi z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem območju in si želijo določenih sprememb.«


Klemen Miklavič, kandidat za župana v Mestni občini Nova Gorica, Goriška.si: »Pomembna akcija! Predvsem zato, da opozorimo na zelo aktiven nevladni sektor, ki ga imamo na našem koncu. Z našega vidika je to pomembno zato, da vemo, na katerih področjih že lahko vključimo nevladni sektor v oblikovanje politike na lokalni ravni.«

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.