Ste se že vpisali v Šolo za župane?

Updated: Sep 3, 2018

Vpisujemo v Šolo za župane, ki bo potekala 1. oktobra 2018 po vsej Sloveniji. Prijavite se lahko kandidatke in kandidati za župane, sprejemamo tudi volilne štabe. Tako da vabljene tudi stranke in liste, ki se še niste odločile za kandidate, vendar pa o tem razmišljate. Poleg kandidatov in štabov se bodo Šole za župane udeležili tudi predstavniki različnih nevladnih in drugih organizacij.Na Dnevu Šole za župane si bomo kot sošolci izmenjali primere dobrih praks. Kandidatke in kandidate za župane pa bomo prosili, da skupne rešitve opredelijo tudi v programih, ki jih bodo oddali do 10. oktobra 2018 na podlagi Dneva Šole za župane.


Koraki za prijavo

  1. Izberete vašo regijo in organizacijo, ki v vaši regiji organizira Šolo za župane

  2. Sporočite kontaktni osebi iz organizacije v vaši regiji, da bi se želeli udeležiti Šole za župane

  3. Izpolnite obrazec za prijavo na Šolo za župane in ga pošljete kontaktni osebi

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.