Vrata bo odprla prva Šola za župane

Updated: Sep 10, 2018

Pred letošnjimi lokalnimi volitvami si bolj kot o osebnih zgodbah kandidatov za župane želimo razpravljati o tem, kakšne lokalne skupnosti želimo. Slišati želimo, kako nameravajo kandidati izboljšati kakovost življenja ljudi v naših občinah, hkrati pa jim želimo povedati, kaj potrebujemo, in predvsem, kaj lahko ponudimo tudi sami.
Šola za župane je pobuda dvanajstih regionalnih stičišč nevladnih organizacij, ki bodo 1. oktobra po vsej Sloveniji pripravila srečanja kandidatov za župane z nevladnimi in drugimi organizacijami. Za dve uri bomo postali sošolci in si izmenjali predloge, pobude in potrebe, predvsem pa uspešne primere sodelovanja, ki so že prinesli koristi za vso skupnost. Šola za župane spodbuja kandidate, da skupne rešitve vključijo v svoje programe, volivce pa, da izberejo programe, ki so najboljša kombinacija za skupnost, okolje in gospodarstvo.


Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.