top of page

Kako smo se učili in kaj smo se naučili v »Šoli za župane« v Tolminu

V ponedeljek, 17. 10. 2022, je potekala podelitev spričeval v okviru Šole za župane. Šola v Tolminu je bila izvedena 10. 10. 2022, v tem času pa so imeli predstavniki vseh strank in list ter županski kandidati čas za oddajo »domače naloge« oziroma prispevka za reševanje obravnavanih izzivov. Pri pisanju nalog so se poglobili predvsem v iskanje rešitev, kako bi pristopili k reševanju posameznega izziva. Bili so torej vzorni učenci, polni novih idej in kreativnosti.


___________________________________________________________________________________________
Udeleženci so prepoznali naslednje možnosti oz. priložnosti za reševanje izzivov, ki smo jih obravnavali na Šoli:

a) Dnevni center za starejše v Tolminu

 • Čim prej je potrebno pripraviti projekt in pridobitni gradbeno dokumentacijo.

 • Glede na to, da je projekt obsežen, bo potrebno poiskati različne vire financiranja, saj zgolj občinski proračun ne zadostuje.

 • Trenutno izvajanje programov za starejše je smiselno nadgraditi kot medgeneracijsko središče in poiskati sistemski vir za financiranje programa in kadrov.

 • Pri izvajanju programov v centru bo potrebno povezovanje med različnimi organizacijami oz. sektorji.

 • Prenovljeni objekt mora biti dostopen za invalide oz. ljudi z različnimi vrstami oviranosti.

 • Zagotoviti je potrebno ustrezen kombi za potrebe podeželskih vasi za prevoze starejših ljudi, ki niso vezani izključno za zdravstvene potrebe občanov.


b) EPK GO!2025 »Izzivi in rešitve«

 • Občinske strukture bo potrebno aktivirati, da se izkoristi možnost pridobitve finančnih sredstev za izvajanje programov in infrastrukturo.

 • Pripraviti bo potrebno nabor prioritetnih projektov, ki so smiselni za Občino Tolmin.

 • Gre za medsektorski program, poleg krepitve kulturnih dejavnosti je potrebno upoštevati tudi druga vsebinska področja.

 • Med različnimi idejami in področji bo potrebno ustvariti sinergije (npr. turizem, prevozi, namestitve..).

 • Vzpostaviti je potrebno info točko za program EPK GO!2025 v Tolminu.

 • V proračunu občine bo potrebno uvesti postavko za večletno financiranje projektov.


c) Javni razpis o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v Občini Tolmin

 • Potrebno je spremeniti občinski pravilnik in obrazce, da se zmanjša tako breme za prijavitelje, kot za komisijo kot občinsko upravo.

 • Razpis je smiselno »digitalizirati« (elektronske prijave preko spletne platforme).

 • Vzpostavitev možnosti za dolgoročno financiranje.

 • Upoštevanje predplačil, DDV-ja kot upravičenega stroška za tiste, ki niso davčni zavezanci...

 • Za prireditve manjšega obsega je potrebno pridobiti dodatna sredstva in prilagoditi kriterije.

 • Smiselno je izločiti prireditve, ki niso turistične in zanje pridobiti drugi vir.

 • Razmisliti bo potrebno o ponovni izločitvi večjih prireditev iz tega razpisa in zanje najti

 • drugi vir financiranja.


d) Kadrovska krepitev NVO

 • Sistemski vir – razpis za sofinanciranje zaposlitev v NVO, ki so večjega pomena za lokalno skupnost in s konkretnimi rezultati dvigajo kakovost življenja.

 • Povezovanje občin za skupno financiranje strokovnega kadra NVO, kar bo zagotovilo stabilnost.

 • Financiranje kadrov za NVO bi bilo možno izpeljati skozi projektne razpise, ki bi dovoljevali upravičene stroške tudi za plače za čas projekta, lahko tudi dlje kot eno leto.

Comments


bottom of page