top of page

Kako smo se učili in kaj smo se naučili v »Šoli za župane« v Novi Gorici

Šola za župane, ki je potekala 6. 10. 2022 v Novi Gorici, je s podelitvijo 18. 10. 2022 spričeval dobila epilog. Za uspešen zaključek so morali predstavniki vseh strank oziroma list oddati »domačo nalogo« oziroma prispevek za reševanje izzivov obravnavanih tem. Pri pisanju so se poglobili v iskanje rešitev in pristopov k reševanju posameznega izziva. Vsi udeleženci so pokazali visoko mero razumevanja vseh problematik ter se izkazali, kot odlični poslušalci.

___________________________________________________________________________________________

Prepoznali so naslednje možnosti oz. priložnosti za reševanje izzivov, ki smo jih obravnavali na Šoli:

a) Paliativna oskrba na terenu (in hiša HOSPIC)

- Potrebno je opraviti širšo javno razpravo o tej tematiki.

- Nujna je vzpostavitev stalne mobilne ekipe, ki bo na terenu izvajala paliativno oskrbo.

- Potrebujemo ustrezne prostore (obstaja več opcij) in različne vire financiranja (zavarovalnice, država in občine).

- Širšo javnost je smiselno ozaveščati o možnosti paliativne oskrbe in dostojnem umiranju.


b) Kadrovska krepitev NVO

- Ustrezni kadri so pogoj za nadaljnji razvoj programov in storitev, ki jih nudijo NVO.

- Možno je financiranje iz državnega, občinskega proračuna, smiselno pa je pridobiti tudi druge vire.

- Potrebno se je povezati tudi z drugimi občinami, da bi preverili možnost skupnega financiranja.

- Spodbujati je potrebno redno komunikacijo z NVO, predstavljati njihovo delo svetniškim skupinam ter jih vključevati v posvetovalna delovna telesa.


c) EPK GO!2025 »Izzivi in rešitve«

- Podpirano vključevanje in udeležbo aktivnih NVO iz cele regije v programu Evropske prestolnice kulture.

- Potrebno je stabilno financiranje NVO iz proračunskih sredstev ter poenostavitev prijav na te razpise.

- Uvedba programskih, ne le projektnih sredstev.

- smiselno je povezati različne izvajalce, zato da bo lahko vsak občan našel vsaj en dogodek po svojem okusu.

- Zavod EPK GO!2025 je potrebno kadrovsko okrepiti in vodstvo razbremeniti nepotrebnih administrativnih obremenitev.


d) Skupnostni prostori za NVO v Novi Gorici

- Možne so različne opcije prostorov, s katerimi razpolaga občina.

- Omogočiti je potrebno skupnostne prostore za vključevanje in aktivacijo starejših oseb ter medgeneracijsko druženje.

- Skupnostni prostori so potrebni tudi na podeželju za spodbujanje aktivacije občanov ter druženja.

- Potrebno bo pripraviti program upravljanja ter izbrati izvajalca.

Comments


bottom of page