top of page

Kako do občanom prijazne občine?

So se 8. 11. 2022 predstavniki društev in drugih nevladnih organizacij spraševali na spletnem klepetu s kandidati za župane in občinske svetnike 25 občin osrednjeslovenske regije. Dogodek je potekal v sklopu vseslovenske Šole za župane, ki ga pred lokalnimi volitvami vsakič organizira 12 regijskih stičišč nevladnih organizacij.


___________________________________________________________________________________________V klepetu je sodelovalo skoraj 70 udeležencev, razdeljenih na šest geografskih področij. V zanimivih diskusijah so se kresale dobre ideje in realistični pogledi. Večina udeležencev pa se je strinjala, da so lokalne skupnosti za življenje posameznika izjemno pomembne, zato tam ne sme biti prostora za vzvišenost pač pa le za sodelovanje in upoštevanje vseh.

Kandidati za župane so bili pozvani, da podpišejo zaveze, ki izboljšujejo položaj društev in drugih organizacij, s tem, da so razpisi objavljeni pravočasno, da so omogočena predplačila in pavšali, da NVO postajajo relevantni partnerji tudi pri pomembnih odločitvah in da v svoje občine uvedejo mehanizem participativnega proračuna.


Namesto spalnih naselij kreirajmo delovna mesta v kraju bivanja

Prva skupina, v kateri so poleg predstavnikov nevladnih organizacij sodelovali dr. Benjamin Leskovec (kandidat za župana, Vrhnika), Matjaž Ocepek (kandidat za župana, Borovnica), Boris Pirc (kandidat za župana, Ig), Mirko Merzel (kandidat za župana, Ig) in Maja Zorc (kandidatka za svetnico, Log-Dragomer), se je dotikala tematik športa, hospic oskrbe, mladih in kulture. Na vseh področjih se odpira veliko potreb in priložnosti, konkretne pobude pa so šle v smeri ureditve deinstitucionalizacije oskrbe starejših, brezplačne uporabe občinskih prostorov za organizacije in razvoj športa. Udeleženci želijo, da njihove občine ne bi bile zgolj spalna naselja okoli Ljubljanje, pač pa okolje delovnih mest in aktivnega življenja občanov.


Lokalne skupnosti morajo znova postati skupnosti

Druga skupina, s sodelujočimi kandidati: Nejc Smole (kandidat za župana, Medvode), Cvetka Židan Valjavec (kandidatka za svetnico, Medvode), Jurij Kern (kandidat za župana, Komenda), Boštjan Veinhandl (kandidat za župana, Komenda), Jasna Stele (kandidatka za svetnico, Komenda), Anja Pavrič (kandidatka za svetnico, Komenda), Tilen Jeraj (kandidat za župana, Vodice) in Drago Šimon (kandidat za svetnika, Vodice) se je v kratko odmerjenem času dotaknila treh ključnih tematik: mladi, promet, okolje in infrastruktura. Skozi tematike pa so udeleženci izpostavili številne izzive, transparentnost delovanja občin, priložnosti za mlade, ki jih mladi sami želijo, dostopnost športnih površin za vse občane … Želijo si, da bi se v lokalne skupnosti vrnilo več povezanosti, aktivizma in s tem vzpostavitev okolja, ki tudi deluje kot skupnost.


Življenje gre naprej, zakonodaja pa ostaja zadaj

V tretji skupini, kjer je sodeloval Aljoša Peček (kandidat za župana, Logatec), so šle pobude v smeri izboljševanja delovanja občin, njihove organiziranosti in vključevanja občanov. Nevladne organizacije si želijo, da bi jim občine bolj prisluhnile, celo prevzele povezovalno vlogo med vsemi akterji v družbi, ki pa je zdaj izjemno šibka. Prav tako si udeleženi želijo medobčinskega povezovanja zlasti na skupnih področjih, ki se tičejo širšega območja. Nujna je tudi sodobnejša zakonodaja, ker trenutni okviri ne omogočajo dovolj na področju razvoja.


Mesto smo ljudje

V četrti skupini, kjer sta sodelovali Jasminka Dedić (kandidatka za županjo Mestne občine Ljubljana) in Zala Klopčič, kandidatka za svetnico Mestne občine Ljubljana, so se udeleženci dotaknili področij zdravlja, nevladnih organizacij, mladih, prostovoljstva, turizma, digitalizacije … Pojavile so se konkretne pobude po bazenu s toplo vodo za bolnike, dostopnost brezplačnih občinskih prostorov za nevladne organizacije, večji delež financiranja turističnih društev, uvedbi participativnga proračuna, izboljšanju kvalitete zraka. Udeleženka je pohvalila MOL, ker podpira mladinske in prostovoljske nevladne organizacije. Kandidatka za županjo je poudarila, da so mesto ljudje, vse ostalo pa mora slediti temu.


Občinskih sej se lahko udeleži vsakdo

V peti skupini, kjer so sodelovali mag. Renata Kosec (kandidatka za županjo, Domžale), Sandi Jaklič (kandidat za župana, Mengeš), Bogo Ropotar (kandidat za župana, Mengeš), Stanka Jaklič (kandidatka za svetnico, Mengeš) in Gregor Horvatič (kandidat za svetnika občine Domžale), so se dotaknili tematik invalidnih in onemoglih oseb, mladih, starejših, medobčinskih projektov ter priložnosti za NVO. Udeleženci so ugotovili, da imajo določene občine zelo slab odnos do nevladnih organizacij, ne odzivajo se na njihove pobude, zlasti v Domžalah je nujno potrebnega več posluha. Udeleženci so poudarili, da je potrebno mlade vključiti v pomembne odločitve, da je potrebno za ozaveščanje specifičnih potreb onemoglih osebno priti na občino, izvedeli pa tudi, da so občinske seje odprte za javnost, torej se jih ob vnaprejšnji prijavi lahko udeleži vsakdo.


NVO naslavljajo cvet življenja, zato jih moramo negovati tudi z občinskimi sredstvi

V šesti skupini, kjer so poleg predstavnikov nevladnih organizacij sodelovali Matjaž Hočevar (kandidat za župana, Velike Lašče), Bojan Božič (kandidat za župana, Škofljica), Primož Cimerman (kandidat za župana, Škofljica) in Vojko Adamič (kandidat za župana, Ivančna Gorica) so se dotaknili področij kulture, prostorov in položaja nevladnih organizacij. Ugotovili so da je kultura izjemnega pomena, a ob enem tudi velik strošek, katerega breme bi si morali bolj deliti z državo. Primanjkuje pa tudi prostorov za mlade in za nevladne organizacije – le te pa je potrebno ustrezno vzdrževati, saj so tiste, ki neposredno rešujejo ključne probleme ljudi.


Dogodek je potekal pod okriljem Zavoda Nefiks v okviru programa Stičišče Središče, regionalno stičišče NVO osrednjeslovenske regije, ki je podprt s strani Ministrstva za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO.

Comments


bottom of page