top of page

Gorenjska: Podeljena spričevala v Šoli za župane

Prve slovenske Šole za župane, ki je 1. 10. 2018 potekala v Lescah, se je udeležila ena kandidatka za županjo občine Žirovnice ter šest kandidatov za župane v občinah Tržič, Radovljica, Kranj, ter Škofja Loka. Na regionalnem stičišču Grozd NVO Gorenjske smo omogočili dialog med kandidatko/kandidati ter dvanajstimi nevladnimi organizacijami z različnih področij.


 


Kandidatka in kandidati so po zaključenem ’šolanju’ izpolnili programske liste, na stičišču pa smo organizirali ocenjevanje. Ocenjevale so strokovnjakinje z Regijskega NVO centra jugovzhodne Slovenije in regijskega stičišča NVO Posavje. Ocenjujemo, da se kandidatka in kandidati zavedajo pomena vključujočega dialoga in oblikovanja trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti.


Mojca Vene, kandidatka v Žirovnici: Edina ženska med kandidati je pristopila k izzivom drugače, poudarja vključevanje, sodelovanje ter osebni pristop. Glavno sredstvo za reševanje izzivov vidi v dvigu komunikacije med lokalno oblastjo in mladimi ter v medgeneracijskem sodelovanju, ki neposredno izboljšuje stanje vključenosti in aktivacije v lokalnem okolju.
Klemen Belhar, kandidat v Tržiču: Mladi so ciljna skupina, s katero je povezanih kar nekaj izzivov, kandidat pa je v svoj program vključil reševanje stanovanjske problematike mladih ter s tem preprečevanje odseljevanja, posledično pa tudi večje vključevanje v lokalno skupnost.


Borut Sajovic, kandidat v Tržiču: Kandidat prepoznava, da je pomembno, da rešitve za izzive nastanejo v lokalnem okolju. Prednostno se bo lotil vključevanja izziva vključenosti in vključevanja, najpomembnejši ukrep pri tem pa bo široko zastavljeno sodelovanje, tudi z nevladnimi organizacijami.

Dalibor Šolar, kandidat v Radovljici: Kandidat je tudi sam prepoznal izzive vključevanja lokalne skupnosti in aktivne participacije, še posebej se mu zdi pomembno sodelovanje in komunikacija z občani, nevladnimi organizacijami ter krajevnimi skupnostmi. Poudarja pomen osebnega pristopa - rednih obiskov ter pridobivanja informacij iz celotne skupnosti (večji vpliv krajevnih skupnosti).


Robert Nograšek, kandidat v MO Kranj: Kandidat izkazuje občutljivost za družbene izzive za katere ponuja trajnostne rešitve. V programu se posveča področju okolja in odpadkov ter reševanju stanovanjske problematike mladih. Pri razvoju turizma vidi prednost v povezovanju, kar pomeni, da razmišlja o vključevanju in povezovanju akterjev.Matjaž Rakovec, kandidat v MO Kranj: Kandidat je v programu izpostavil izziv mobilnosti, ki zelo vpliva na okolje in trajnost, posredno pa tudi na kvaliteto življenja v lokalni skupnosti. Med prednostnimi izzivi, ki jih navaja, so tudi družbeni izzivi, pri katerih kandidat izpostavlja pomembnost povezovanja in dobrega počutja občanov.

Tine Radinja, kandidat v Škofji Loki: Izziv čistega okolja, ohranitev narave, ozelenitev površin, spodbujanje zelenega turizma in trajnostna mobilnost ter trajnostni razvoj so zelo pomembni izzivi tudi za lokalno okolje. Kandidat se jih loteva z večjim naborom sredstev, zaveda pa se, da bo potrebno vložiti tudi v spremembo navad občanov in s tem v medsebojno komunikacijo. Na to je neposredno vezan izziv vključevanja prebivalcev v oblikovanje in sprejemanje odločitev, k čemur bo pristopil tudi z uvedbo participativnega proračuna ter z nadgradnjo obstoječih servisov.


Na Šoli za župane so sodelovale naslednje nevladne organizacije: Zavod MEPI, Kranjski taborniki, Zavod O, Društvo mladih Kranjska Gora, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Društvo Up Jesenice, Zavod Šentprima, Društvo Sožitje Škofja Loka, ZKD Kranj, ZKD Slovenije, KD Bohinj ter coworking skupnost Kovačnica. Na stičišču Grozd NVO Gorenjske se jim še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje.


Vsi vpleteni – tako bodoče odločevalke in odločevalci kot tudi predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij menijo, da so takšni dialogi nujni za trajnosten in vključujoč razvoj občin, ki temelji na sodelovanju vseh deležnikov.


Dodatne informacije

Nina Arnuš, nina@zavod-tri.org, 040 528 387


コメント


bottom of page