Šoli za župane na Vrhniki in v Kamniku obiskani nad pričakovanji

Kljub mnogim "nejevernim Tomažem" ali je v teh dveh občinah sploh možen miren dialog med občani in županskimi kandidati, se je 16. oktobra v Kamniku in 18. oktobra na Vrhniki zgodilo ravno to. Na obeh dogodkih se je izkazalo veliko zanimanje za povezovanje in sodelovanje tako med občani in občino, kot med samimi nevladnimi organizacijami.

Stekel je sproščen dialog med predstavniki nevladnih organizacij in drugimi občani ter kandidati za župana. Občani so si lahko olajšali dušo in bodočemu županu sporočili svoje ideje in potrebe.
Nekateri kandidati so takole izpostavili svoje mnenje o nevladnem sektorju:

»NVO morajo biti enakopraven udeleženec pri sprejemanju odločitev v lokalni skupnosti.« M.P.


»Z NVO je treba komunicirati in sodelovati in to bo moj način dela kot župana.« D.P.

»Nevladne organizacije lahko izredno pripomorejo h kvaliteti življenja v naši občini.« D.C.

»Poznam problematiko (ne)sodelovanja z občinsko politiko in občinsko upravo. Nevladne organizacije so zame ključnega pomena za dobro delovanje lokalne skupnosti.« S.U.

»NVO so eden ključnih elementov medgeneracijskega povezovanja in delovanja za dostojno in kvalitetno življenje.« V.S.


Tekom dogodka je gospa Alenka Blazinšek Domenis iz zavoda Nefiks predstavila primer dobre prakse in sicer participativni proračun v občini Ajdovščina, ki je še potrdil pomen sodelovanja med odločevalci in občani, za katerega so se prisotni na dogodkih enotno strinjali, da je ključnega pomena za dobro delovanje vsake občine.


Pripravil: Stičišče NVO osrednje Slovenije

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.