top of page

Šoli za župane na Vrhniki in v Kamniku obiskani nad pričakovanji

Kljub mnogim "nejevernim Tomažem" ali je v teh dveh občinah sploh možen miren dialog med občani in županskimi kandidati, se je 16. oktobra v Kamniku in 18. oktobra na Vrhniki zgodilo ravno to. Na obeh dogodkih se je izkazalo veliko zanimanje za povezovanje in sodelovanje tako med občani in občino, kot med samimi nevladnimi organizacijami.

Stekel je sproščen dialog med predstavniki nevladnih organizacij in drugimi občani ter kandidati za župana. Občani so si lahko olajšali dušo in bodočemu županu sporočili svoje ideje in potrebe.


 


Nekateri kandidati so takole izpostavili svoje mnenje o nevladnem sektorju:

»NVO morajo biti enakopraven udeleženec pri sprejemanju odločitev v lokalni skupnosti.« M.P.


»Z NVO je treba komunicirati in sodelovati in to bo moj način dela kot župana.« D.P.

»Nevladne organizacije lahko izredno pripomorejo h kvaliteti življenja v naši občini.« D.C.

»Poznam problematiko (ne)sodelovanja z občinsko politiko in občinsko upravo. Nevladne organizacije so zame ključnega pomena za dobro delovanje lokalne skupnosti.« S.U.

»NVO so eden ključnih elementov medgeneracijskega povezovanja in delovanja za dostojno in kvalitetno življenje.« V.S.


Tekom dogodka je gospa Alenka Blazinšek Domenis iz zavoda Nefiks predstavila primer dobre prakse in sicer participativni proračun v občini Ajdovščina, ki je še potrdil pomen sodelovanja med odločevalci in občani, za katerega so se prisotni na dogodkih enotno strinjali, da je ključnega pomena za dobro delovanje vsake občine.


Pripravil: Stičišče NVO osrednje Slovenije

Comments


bottom of page