top of page

Šola za župane 2022 »tik pred vrati«

Updated: Nov 7, 2022

»Šola za župane«, ki je pobuda 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij (NVO), je tik pred vrati. V oktobru in novembru bomo v vseh slovenskih regijah organizirali vrsto dogodkov, katerih namen je spodbuditi razpravo o tem, kakšno skupnost si želimo.


____________________________________________________________________________________________
Zato bo Šola za župane tudi letos temeljila na sodelovanju in izmenjavi dobrih praks, s katerimi želimo:

v vključiti širšo javnost v predvolilno debato županskih kandidatov;

v odpirati aktualne teme v času predvolilne kampanje;

v ozaveščati širšo javnost o pomenu in vlogi nevladnega sektorja v lokalnem okolju.S temami, ki jih bomo izpostavljali v različnih regijah, naslavljamo:


a) Potrebe različnih ciljnih skupin

Ø Kako reševati stiske mladih

Ø Skrb za starostnike in druge prikrajšane skupine


b) Vključevanje javnosti v pripravo programov in politik

Ø Participativni proračun in druge oblike vključevanja javnosti v urejanje skupnih izzivov

Ø Zakaj in kako vključevati občane v pripravo lokalnih strategij

Ø Kako narediti občino ljudem prijazno


c) Razvoj nevladnih organizacij in civilne družbe

Ø Izboljšajmo občinske razpise za NVO in druge nepridobitne organizacije

Ø Kako kadrovsko okrepiti NVO, da bodo lahko izvajale še kvalitetnejše storitve za potrebe skupnosti


d) Izzive, ki so povezani z okoljem

Ø Naša skupna skrb za okolje


e) Potrebe po kakovostnih kulturnih programih za različne ciljne skupine

Ø Kultura kot dobrina vseh občank in občanovNa Šoli za župane se bomo srečali kandidati za župane in občinske svete, predstavniki nevladnih organizacij ter drugi, ki želimo s sodelovanjem in povezovanjem delati za dobrobit lokalne skupnosti.


Kommentare


bottom of page